Είσοδος
Ξέχασα τον κωδικό μου

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας

Η SPECTRAtech ανέλαβε μετά από διαγωνισμό την προμήθεια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με εργαστηριακούς οπτικούς αισθητήρες CCD στα πλαίσια της πράξης: ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ - Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας.

Το σύστημα αποτελείται από μία κάμερα πολύ υψηλής ανάλυσης εργαστηριακού τύπου Allied-Vision Prosilica GE4000 με έγχρωμο αισθητήρα CCD κλάσης 2 4008x2672, ταχύτητα 5 fps, 12 bit ανάλυση μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC) καθώς επίσης κι από 6 κάμερες υψηλής ανάλυσης εργαστηριακού τύπου με ανάλυση 1280x960, ταχύτητα λήψης 32 fps, Allied-Vision Prosilica GC1290C

Και οι δύο κάμερες παρέχουν δυνατότητα καθορισμού περιοχής ενδιαφέροντος (ROI) για να ικανοποιούν με υψηλή απόδοση την απαιτούμενη εργαστηριακή χρήση και συνοδεύονται από το κατάλληλο λογισμικό ελέγχου, βιβλιοθήκες ανάπτυξης εφαρμογών SDK και API συμβατά με κάθε λειτουργικό σύστημα όπως και βιβλιοθήκες διασύνδεσης με τα λογισμικά Matlab και Simulink τα οποία δίνουν δυνατότητα πλήρους ελέγχου όλων των παραμέτρων των καμερών για τη δημιουργία και επεξεργασία των πειραματικών μοντέλων.


 
 


espa

Copyright © 2021 SPECTRAtech Α.Ε. . All Rights Reserved.