Είσοδος
Ξέχασα τον κωδικό μου

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

H SPECTRAtech ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την προμήθεια του εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια του έργου με τίτλο "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου". Το έργο αποσκοπούσε στον εμπλουτισμό του διαδικτυακού αποθετηρίου μέσω της συγκέντρωσης, ψηφιοποίησης και αναδρομικής απόθεσης σπάνιων και μη τεκμηρίων της συλλογής της βιβλιοθληκής. Για τον σκοπό αυτό η πρόταση της SPECTRAtech περιλάμβανε πλήρη αλυσίδα εξοπλισμού που επέτρεπε τη σάρωση, επεξεργασία και αποθήκευση σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό, ώστε να γίνει δυνατή η ψηφιοποίηση του υλικού.


Το σύστημα σάρωσης αποτελείται από τον σταθμό ΒookDrive Pro της Atiz που χάριν στις πρωτοποριακές του δυνατότητες θεωρείται από τους κορυφαίους στον συγκεκριμένο τομέα. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των υπαρχόντων αντίστοιχων σαρωτών, ο BookDrive Pro εξαλείφει την ανάγκη για διορθώση της καμπυλότητας της σελίδας καθώς παράγει εξαρχής επίπεδες εικόνες. Η προσέγγιση μέσω υλικού που προσφέρει κάνει οποιοδήποτε λόγισμικό μετεπεξεργασίας περιττό κι απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία. Αυτό σε συνδυασμό με την ικανότητά του να διαχειριστεί μεγάλα, βαριά και εύθραυστα βιβλία και την υψηλή ακρίβεια οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) τον κατέστησαν σαφώς την καταλληλότερη επιλογή. Δεδομένης της αρθρωτής κι επεκτάσιμης σχεδίασής του υπήρχε ελευθερία επιλογής για τη συμπληρωματική φωτογραφική μηχανή. Βάσει προδιαγραφών επιλέχθηκε η Canon EOS 5D Mark III με προσφερόμενους φακούς μεταβλητής και σταθερής εστιακής απόστασης (zoom).

Για την προβολή και την απόθεση του ψηφιακού υλικού επιλέχθηκε ο τερματικός σταθμός Oracle Sun Ray i3 Client και η σύνθεση ολοκληρώθηκε με την προσθήκη ενός σαρωτή φωτογραφικού φιλμ κι ενός σαρωτή μικροφίλμ.

Φωτογραφία: fsuspecialcollections

espa

Copyright © 2021 SPECTRAtech Α.Ε. . All Rights Reserved.