Είσοδος
Ξέχασα τον κωδικό μου

Μύλος Ματσόπουλου - Έργο φωτισμός κτιρίου και εσωτερικών χώρων

Στα πλαίσια Αποκατάστασης και Μουσειολογικής Ανάδειξης του Ιστορικού Μηχανολογικού εξοπλισμού του Μύλου Ματσόπουλου στα Τρίκαλα, η εταιρεία SPECTRATECH ανέλαβε με επιτυχία την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού με στόχο την λειτουργία του μουσειολογικού χώρου του Μύλου Ματσόπουλου και τη μετατροπή του σε πολυδύναμο κέντρο πολιτισμού. Το πάνω από 3.500 μ2 κτιριακό συγκρότημα του "Μύλου του Ματσόπουλου" το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία Βιομηχανικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα, εφοδιάστηκε με υπερσύγχρονο φωτισμό και οπτικοακουστικό
εξοπλισμό για την αναβάθμιση και προβολή των εγκαταστάσεων του κεντρικού κυλινδρόμυλου (ο 1ος κυλινδρόμυλος που χτίστηκε στην Ελλάδα), των περιμετρικών βοηθητικών προκτισμάτων, των εσωτερικών εγκαταστάσεων που είναι όλες ξύλινες, και τον εκθεσιακό φωτισμό του χώρου ανάπτυξης μουσειολογικών ενοτήτων και παρουσιάσεων. Όλα τα κτίρια του συγκροτήματος είναι λιθόκτιστα και στεγασμένα με ξύλινες κερασμοσκεπές, ενώ στις λιθοδομές τους γίνεται ευρεία χρήση πλίνθων σε ποικίλους συνδυασμούς.
Η τοποθέτηση και εγκατάσταση του φωτισμού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού υλοποιήθηκε με τη συνεργασία εξειδικευμένου συνεργείου μελετητών και ηλεκτρολόγων.

espa

Copyright © 2021 SPECTRAtech Α.Ε. . All Rights Reserved.