Είσοδος
Ξέχασα τον κωδικό μου

Εξοπλισμός για το έργο ΑΠΤΟΣ - Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

H SPECTRAtech Α.Ε., σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, προχώρησε στην προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του υλοποιούμενου έργου ΑΠΤΟΣ.

Στόχος του έργου ΑΠΤΟΣ είναι να απαντήσει στο ερώτημα «Πώς ενισχύω τις δυνατότητες επαφής ενός ατόμου με αναπηρία όρασης με το πολιτιστικό απόθεμα;». Το ΑΠΤΟΣ στοχεύει στην εναρμόνιση της εθνικής με την Ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα προσβασιμότητας στο πολιτιστικό απόθεμα από ΑμεΑ προσφέροντάς τους τη χαρά και την ευκαιρία να το απολαύσουν με καινοτόμους τρόπους. Στοχεύει στη μείωση του πολιτιστικού αποκλεισμού και στην ενδυνάμωση της σχέσης ΑμεΑ-μουσείου. Επίσης, τα ατομικά οφέλη ενός ΑμεΑ με την ολοκλήρωση του ΑΠΤΟΣ εντοπίζονται εκτός από τη γνώση σε θέματα πολιτισμού-ιστορίας και στην όξυνση του αισθήματος συμμετοχής στο κοινωνικό σύνολο.

To έργο ΑΠΤΟΣ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T6ΥΒΠ-00103) στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό».

espa

Copyright © 2021 SPECTRAtech Α.Ε. . All Rights Reserved.