Είσοδος
Ξέχασα τον κωδικό μου

Παραμετροποίηση αποθετηρίου της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός - Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

H SPECTRAtech Α.Ε., σε συνεργασία με την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, προχώρησε στην επέκταση υπηρεσιών - παραμετροποίηση αποθετηρίου της πράξης «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός».

Το ψηφιοποιημένο πολιτιστικό απόθεμα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της  πράξης Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός περιλαμβάνει το αποθετήριο που  διαχειρίζεται δυο εκατομμύρια περίπου ψηφιακές λήψεις όλων των κατηγοριών υλικού και ειδικότερα:

  • Αρχείο Εγγράφων: Το ψηφιακό αρχείο ανέρχεται σε 139.638 έγγραφα που αντιστοιχούν σε 550.000 ψηφιακές λήψεις
  • Αρχείο Χειρογράφων Κωδίκων: Το ψηφιακό αρχείο των χειρογράφων κωδίκων ανέρχεται σε 3.200 χειρόγραφα περγαμηνά και χαρτώα που αντιστοιχούν σε 900.000 ψηφιακές λήψεις.

  • Αρχείο Παλαιτύπων: Το ψηφιακό αρχείο των παλαιτύπων ανέρχεται σε 1.512 παλαίτυπα που αντιστοιχούν σε 450.000 ψηφιακές λήψεις.
  • Αντικείμενα Τέχνης: Το ψηφιακό αρχείο ανέρχεται σε 26.000 περίπου τεκμήρια (φορητές εικόνες και αντικείμενα – κειμήλια) που αντιστοιχούν σε 52.000 ψηφιακές λήψεις.
Οι προδιαγραφές του αποθετηρίου ακολούθησαν τα διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας.

Μέσω μιας κεντρικής ιστοσελίδας (portal) είναι εφικτή η πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό. Σχεδιαστικά έχουν ακολουθηθεί δυο κατευθύνσεις  πρόσβασης, δηλαδή μια για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα εν γένει και μια για τον ευρύτερο πληθυσμό που αναζητά Χριστιανικό και ψυχοφελές πνευματικό απόσταγμα.

Το αποθετήριο έχει μια ενιαία αναζήτηση όλων των κατηγοριών υλικού και του περιεχομένου που θα διατεθεί. Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης, ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει το τεκμήριο που θέλει να δει επιλέγοντάς το (είτε ως εικόνα είτε ως λίστα) και βλέποντας την σχετική καρτέλα τεκμηρίου.

espa

Copyright © 2021 SPECTRAtech Α.Ε. . All Rights Reserved.