Είσοδος
Ξέχασα τον κωδικό μου

InfrafrontierGR/Phenotypos - Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ

Η SPECTRAtech Α.Ε., σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ, προχώρησε στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ερευνητικού-επιστημονικού εξοπλισμού (σύστημα κλωβών φαινοτύπησης μεταβολισμού και συμπεριφοράς), στο πλαίσιο του Υποέργου 10 της πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου».

Το έργο Infrafrontier GR/Phenotypos υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων, τυποποιημένων υπηρεσιών στη βιοϊατρική έρευνα.

Οι συντελεστές του Infrafrontier GR είναι αναγνωρισμένοι σε διεθνές επίπεδο για την παραγωγή, τον χαρακτηρισμό και την αξιοποίηση ζωικών μοντέλων ασθενειών του ανθρώπου, τόσο ως εργαλεία που υποστηρίζουν την έρευνα αιχμής για την κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τις ασθένειες, όσο και ως καινοτόμες πλατφόρμες ανάπτυξης φαρμάκων.

Το Infrafrontier παρέχει τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου είτε για την λειτουργία των γονιδίων, είτε για τη δημιουργία φαρμάκων τα οποία δοκιμάζονται σε μοντέλα ποντικών και προσομοιάζουν τις ανθρώπινες ασθένειες.  Πρόκειται για προκλινικές μελέτες (δοκιμασίες), οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή φαρμάκων ασφαλή για τον άνθρωπο. Το Infrafrontier σχεδιάζει και εφαρμόζει συγκεκριμένα πρωτόκολλα, βάσει των οποίων δοκιμάζονται νέα φάρμακα και νέοι θεραπευτικοί στόχοι για φλεγμονώδη, καρδιαγγειακά, μεταβολικά, συμπεριφορικά και νευροεκφυλιστικά νοσήματα καθώς και για την γήρανση και τον καρκίνο.

Επιπλέον, το έργο υποστηρίζει τη διεύρυνση της προσβασιμότητας της υποδομής σε υπηρεσίες παραγωγής, φιλοξενίας, αρχειοθέτησης και διακίνησης προτύπων σε ένα εύρος εθνικών περιφερειών, την «ανοικτή πρόσβαση» σε ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς χρήστες που χρειάζονται μια κεντρική Ερευνητική Υποδομή για την ανάπτυξη των επιστημονικών και καινοτομικών χαρτοφυλακίων τους. Υποστηρίζει έργα βιοϊατρικής επιχειρηματικότητας και ισχυροποιεί τη συμμετοχή της Ελλάδας στις πανευρωπαϊκές υποδομές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Υποδομών Βιοϊατρικής έρευνας (ESFRI/BMS).   

Τέλος, υποστηρίζεται η δημιουργία μιας σειράς νέων τεχνολογικών προϊόντων και ερευνητικών υπηρεσιών, όπως:  • Νέα πιστότερα ζωικά μοντέλα που προσομοιάζουν τις ανθρώπινες ασθένειες

  • Νέες ή βελτιστοποιημένες μεθοδολογίες για τον έλεγχο της δραστικότητας φαρμακευτικών προϊόντων σε προκλινικό επίπεδο

  • Προτυποποιημένες πλατφόρμες αξιολόγησης φαρμάκων

  • Βελτιστοποιημένες υπηρεσίες ταχείας δημιουργίας γενετικών τροποποιήσεων (π.χ. CRISPR/Cas9)

  • Καινοτόμα ζωϊκά μοντέλα μέσω της ενσωμάτωσης ανθρώπινων γονιδίων/βιοδεικτών

  • Πλατφόρμες ιστοειδικής, κυτταρικής και μοριακής ανάλυσης παθολογικών παραμέτρων για την ανίχνευση νέων βιοδεικτών.

espa

Copyright © 2021 SPECTRAtech Α.Ε. . All Rights Reserved.