espa
Είσοδος
Ξέχασα τον κωδικό μου

Δημιουργία ψηφιακού οδηγού και ολογραμμάτων - ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου

Η SPECTRAtech Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του παραδοτέου Π1.8 του υποέργου 1 «Δημιουργία ψηφιακού οδηγού και ολογραμμάτων» της Πράξης «Ψηφιακός Οδηγός Περιήγησης με Χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ολογραμμάτων», με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.


Περιβάλλον έργου

Στόχος του έργου «Ψηφιακός Οδηγός Περιήγησης με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ολογραμμάτων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με επιστημονικό υπεύθυνο τον μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Δεληγιάννη, είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαδραστικού οδηγού περιήγησης για την παλιά πόλη της Κέρκυρας, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, για χρήση από επισκέπτες αλλά και από τους κατοίκους της. Στη βασική του λειτουργία, το πρωτοποριακό αυτό εργαλείο έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στο χρήστη χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες, συνοδευόμενες από οπτικοακουστικό υλικό υψηλής ποιότητας για κάθε σημείο ενδιαφέροντος.

Μέσα από τις ολογραμματικές, ψηφιακές, τρισδιάσδατες αποτυπώσεις, σχεδιασμένες με τελευταίας τεχνολογίας τεχνικές φωτογραμμετρίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τα επί μέρους στοιχεία που συνθέτουν το μνημείο σε βάθος και με μεγάλη λεπτομέρεια.

Η μοντελοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος σε μορφή υψηλής ποιότητας ολογραμμάτων συντελεί στην ισχυρή καινοτομία του έργου καθώς εκτός από την αναγνώριση τους σε επίπεδο περιήγησης επιτρέπει στο χρήστη να εξερευνήσει ειδικές πτυχές τους οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν ακόμη και αν στέκεται κανείς κοντά στο σημείο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ποιότητας απόδοσης και της λεπτομέρειας που επιτυγχάνεται, αποτελούν οι εικόνες που προέρχονται από την ολογραμματική απεικόνιση και οι οποίες τεκμηριώνουν την ιδιαίτερα υψηλή, λεπτομερή και με ακρίβεια ποιότητα αναπαράστασης.

Η πρωτοβουλία αυτή που υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών (INARTS) του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, η οποία θα διατίθεται δωρεάν σε όλες τις ομάδες χρηστών (επισκέπτες, μαθητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, επαγγελματίες τουρισμού, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης), αναβαθμίζει την ποιότητα της πληροφορίας που παρέχεται στο χρήστη και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα παρατήρησης επί μέρους στοιχείων, που δεν είναι άμεσα ορατά και προσβάσιμα, μέσω των ολογραμματικών προβολών.


Αντικείμενο έργου

Σκοπός της συγκεκριμένης σύμβασης είναι η προμήθεια του συνόλου του «ηλεκτρονικού εξοπλισμού» που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της πράξης «Ψηφιακός Οδηγός Περιήγησης με Χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ολογραμμάτων», όπως σταθεροί υπολογιστές και φορητοί σταθμοί εργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων και τη δημιουργία των εφαρμογών, συσκευές φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης, καθώς και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού (πυραμίδες, ταμπλέτες, οθόνες, κτλ) για τη δημιουργία των πυραμίδων.

Συγκεκριμένα η σύμβαση της εταιρείας SPECTRAtech Α.Ε. με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου προβλέπει την προμήθεια των εξής:
 1. DRONE 2. Σύστημα κεφαλής για Drone 3. Κάρτα μνήμης για DRONE 4. Camera 360˚ 5.7K 5. DSLR Camera 6. Gaming PC Laptop 7. TABLET 8. Βιντεοπροβολέας Laser 9. Σταθερός Υπολογιστής (PC) 10. Κάρτα επέκτασης για PC 11. Κάρτα γραφικών για χρήση σε PC/MAC 12. Μπαλαντέζα 13. Πολύμπριζο 14. Σύστημα Σκίασης 15. Monitor/TV 16. Οθόνη Προβολής 17. Οθόνη Προβολής Ηλεκτρική 18. Μικρές Πυραμίδες (Πυραμίδες φορητές ολογράμματος για κινητά τηλέφωνα - 3D Holographic Pyramid Display Projector) 19. Μεγάλες Πυραμίδες


Copyright © 2024 SPECTRAtech Α.Ε. . All Rights Reserved.