espa
Είσοδος
Ξέχασα τον κωδικό μου

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία SPECTRAtech A.E. ξεκίνησε τις εργασίες της το 2006 αποτελώντας την φυσική συνέχεια της εταιρείας SPECTRA VIDEO, η οποία ιδρύθηκε το 1995 και αρχικά ασχολήθηκε με την πώληση επαγγελματικού φωτογραφικού εξοπλισμού. Στην συνέχεια η SPECTRA VIDEO επεκτάθηκε στους χώρους των broadcasting, post-production και τηλεόρασης, κατακτώντας μία από τις πρώτες θέσεις της αγοράς στους παραπάνω εξειδικευμένους τομείς και τοποθετώντας τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Σήμερα η SPECTRAtech A.E. διευρύνοντας το κύκλο εργασιών της και στον τομέα των Ασθενών Ρευμάτων στις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού και αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τα προϊόντα πολλών από αυτούς στην Ελληνική αγορά. Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία στο εξειδικευμένο τμήμα έμπειρων μηχανικών το οποίο ασχολείται με έργα και διαγωνισμούς του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να επιλέγει το κατάλληλο προϊόν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό του κάθε έργου. Στην συνέχεια, το τεχνικό τμήμα της εταιρίας αναλαμβάνει την εγκατάσταση, την εκπαίδευση αλλά και την πλήρη τεχνική υποστήριξη. Με τον τρόπο αυτό η SPECTRAtech A.E. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν πλήρως και σφαιρικά τις ανάγκες των πελατών της.
Ενδεικτικά μερικές από τις εφαρμογές των Ασθενών Ρευμάτων, στις οποίες η SPECTRAtech A.E. προσφέρει turnkey solutions, Τηλεοπτικά στούντιο, Φωτογραφικά πλατώ, Στουντιο μοντάζ και ηχοληψίας, Συστήματα Ανακοινώσεων, Ενισχυμένου Ήχου, Ενδοσυνεννόησης και Κλήσης Αδελφής, Συστήματα Ασφαλείας, Συνεδριακά και Μεταφραστικά, Εικονικής Πραγματικότητας, Access Control, Ωρολογίων, Προβολικών και Παρουσιάσεων, Συστήματα ψηφιακής εκπομπής DVB-T, Βιομετρικά και Μετρολογίας.

Πιστοποιήσεις

Το ISO 9001:2015 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Το ISO 27001:2022 (IT Information Management System) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Στο πρότυπο αυτό περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας του.

Το ISO 45001:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (ΟH & S), με οδηγίες για τη χρήση του, ώστε να μπορεί ένας οργανισμός να βελτιώνει προληπτικά τις επιδόσεις OH & S στην πρόληψη τραυματισμών και κακής υγείας.

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη ευαισθητοποίηση στο κοινό και τους καταναλωτές για θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Το πρότυπο ISO 37001:2019 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση, αναθεώρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

To ISO 22301:2019 είναι ένα διεθνές πρότυπο που περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης της επιχειρηματικής συνέχειας σε έναν οργανισμό.

Copyright © 2024 SPECTRAtech Α.Ε. . All Rights Reserved.