Είσοδος
Ξέχασα τον κωδικό μου

Εξοπλισμός για το DigiArc - ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η SPECTRAtech Α.Ε., σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανέλαβε την προμήθεια εξοπλισμού της Πράξης «DigiArc: Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδας - Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτισμικής Κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου».

Bασικός στόχος του DigiArc είναι η βελτίωση της διατήρησης, προστασίας, προώθησης και ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των παραπάνω περιοχών ως φορέας συνεχούς και αδιάλειπτης ιστορικής μνήμης, πολυπολιτισμικής σύνθεσης (Βυζαντινός, Ενετικός και Οθωμανικός πολιτισμός) ενώ βασικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι το έργο να αποτελέσει παράγοντα τοπικής και διασυνοριακής ανάπτυξης.

espa

Copyright © 2021 SPECTRAtech Α.Ε. . All Rights Reserved.